வணிகத் திணைக்களம்

முகவரி:
4வது மாடி, "ரக்சன மந்திரைய",
21, வோக்சோல் வீதி,
கொழும்பு 02.
இலங்கை
தொலைபேசி:
+94 112 329 733/ +94 112 346 114/ +94 112 327 191/ +94 112 325 524
தொலைநகலி:
+94 112 430 233/ +94 112 382 490
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.

Latest News

அனைத்து செய்திகளையும் பார்க்க